Câu chuyện khởi nghiệp

BƯỚC ĐẦU KHỞI NGHIỆP!

BƯỚC ĐẦU KHỞI NGHIỆP!

Trong xã hội hiện nay, khởi nghiệp hay startup là những thuật ngữ quen thuộc đối với giới trẻ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Vậy khởi nghiệp là gì? Theo những phát biểu của các chuyên gia, khởi nghiệp được hiểu là việc một người hay một nhóm người nghĩ ra ý tưởng kinh doanh các ngành nghề...

KHỞI NGHIỆP KHI NÀO LÀ TỐT NHẤT???

KHỞI NGHIỆP KHI NÀO LÀ TỐT NHẤT???

Khởi nghiệp ngày nay là xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm của giới kinh doanh đặc biệt là giới trẻ muốn thử sức, mong muốn tạo ra một doanh nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, khởi nghiệp là gì? Nên bắt đầu khởi nghiệp từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Vốn tối thiểu cần có để khởi nghiệp là bao...

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP VÀ ĐANG NUNG NẤU Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP

ĐÔI LỜI NHẮN GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP VÀ ĐANG NUNG NẤU Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP

Khởi nghiệp kinh doanh, là bước chuyển đổi hay trào lưu nhất thời Khởi nghiệp? Bạn đã hiểu đúng về nó chưa? Trong những năm gần đây, việc các bạn trẻ đứng ra khởi nghiệp và có những thành tựu nhất định đã tạo thành một chủ đề nóng xuyên suốt. Câu chuyện khởi nghiệp cũng bắt đầu trở thành một...