Tư vấn giải đáp

Startup 24H -  Phân biệt ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư

Startup 24H - Phân biệt ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư

Gần đây, Startup 24H nhận được thông tin nhờ từ vấn từ bạn có địa chỉ email: quochuy**@gmail.com với câu hỏi như sau:“ Cho tôi hỏi một vấn đề là giữa ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư có gì khác nhau? Mong công ty giải đáp cho tôi. Xin cảm ơn!”   Trả lời: Cảm ơn bạn đã tìm đến chuyên mục Tư...

Startup 24H - Chấm dứt hoạt động có phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ?

Startup 24H - Chấm dứt hoạt động có phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ?

Công ty tôi muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh nhưng không biết thủ tục như thế nào? Chúng tôi không biết thủ tục này có giống như chi nhánh khi giải thể hay không? Chúng tôi có phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh? TRẢ LỜI: Về câu hỏi của bạn, Startup 24h xin giải...

Startup 24H - Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Startup 24H - Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Công ty chúng tôi đang thực hiện thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện. Vậy chúng tôi có phải trả lại giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện cho sở kế hoạch đầu tư hay không? TRẢ LỜI: Về câu hỏi của bạn, Startup 24h xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 60 Nghị định...

Startup 24H - Đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Startup 24H - Đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Hiện tại tôi muốn làm thủ tục thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện về địa chỉ mới (khác số và đường) cho Công ty TNHH 2 thành viên. Văn phòng đại diện này được lập vào năm 2014 và chưa có mã số thuế. Vậy tôi phải làm gì để hoàn thiện thủ tục đổi địa chỉ cho văn phòng đại diện? TRẢ LỜI: Về...

Startup 24H - Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng

Startup 24H - Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng

Công ty tôi là công ty cổ phần 100% vốn Việt Nam (Công ty A), A hiện là cổ đông nắm giữ 97% cổ phần của công ty con (Công ty B).Hiện tại, có nhà đầu tư nước ngoài mua 90% cổ phần của công ty A. Tôi muốn hỏi rằng sau khi công ty A biến thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thì có cần thực hiện...

Startup 24H - Thủ tục xin cấp số lưu hành trang thiết bị y tế

Startup 24H - Thủ tục xin cấp số lưu hành trang thiết bị y tế

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email dang_truongXXX@gmail.com về trình tự, thủ tục cơ bản để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế XEM TẠI ĐÂY và cách thức xin Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được công nhận XEM TẠI ĐÂY. Tiếp...

Startup 24H - Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Giấy CFS) cho trang thiết bị y tế

Startup 24H - Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Giấy CFS) cho trang thiết bị y tế

Vừa qua có khách hàng email dang_truongXXX@gmail.com có câu hỏi: “Startup 24h hãy tư vấn giúp tôi cách thức để có được giấy chứng nhận lưu hành tự do. Công ty tôi đang có ý định hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Cảm ơn!” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên Startup 24H xin gửi lời cảm ơn đến...

Startup 24H - Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Startup 24H - Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Công ty tôi là công ty TNHH MTV với 100% vốn đầu tư nước ngoài và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sắp hết hạn. Tôi muốn gia hạn giấy chứng nhận đầu tư thì có được không và nếu được thì thủ tục như thế nào? TRẢ LỜI: Về câu hỏi của bạn, Startup 24h xin giải đáp như sau: Căn cứ Khoản 2, Điều 33...

Startup 24H - Đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc

Startup 24H - Đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc

Vừa qua có khách hàng email tranvantuanXXX@gmail.com có câu hỏi: “Hiện nay, tôi đang có ý định thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Vậy tôi cần thực hiện những gì?” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên Startup 24H xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã tin...

Startup 24H - Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Startup 24H - Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email tranvantuanXXX@gmail.com về điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc XEM TẠI ĐÂY. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trả lời về trình tự, thủ tục để xin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người...

Startup 24H - Thủ tục xin Giấy phép xây dựng trụ quảng cáo ngoài trời

Startup 24H - Thủ tục xin Giấy phép xây dựng trụ quảng cáo ngoài trời

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email dang_truongXXX@gmail.com về điều kiện cơ bản để thực hiện quảng cáo trên các trụ quảng cáo ngoài trời XEM TẠI ĐÂY. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về trình tự, thủ tục để xin Giấy phép xây dựng trụ quảng cáo ngoài trời. TRẢ...