Dịch vụ pháp lý

Bạn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục doanh nghiệp, bạn bận rộn không trực tiếp xử lý được... hãy để Startup24h giúp bạn, dưới đây là các dịch vụ mà startup24h đang thực hiện.

Startup 24H - Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn - 1.200.000 đồng

Các bài tư vấn trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn về trình tự, thủ tục chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công...

Xem thêm
Startup 24H - Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân - 1.200.000 đồng

Trong suốt quá trình hoạt động, Doanh nghiệp tư nhân luôn phải thích nghi với điều kiện thực tế của thị trường, đối thủ...

Xem thêm
Startup 24H - Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên - 1.200.000 đồng

Trong quá trình kinh doanh, chủ doanh nghiệp lúc đầu có thể chỉ muốn thành lập một mô hình kinh doanh nhỏ để dễ quản lý...

Xem thêm
Startup 24H - Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên - 1.200.000 đồng

Trong quá trình kinh doanh, doanh nhân nào cũng muốn doanh nghiệp mình phát triển ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đã là...

Xem thêm
Startup 24H - Thay đổi tên công ty hợp danh - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi tên công ty hợp danh - 1.200.000 đồng

Theo qui định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty hợp danh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Xem thêm
Startup 24H - Thay đổi tên công ty cổ phần - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi tên công ty cổ phần - 1.200.000 đồng

Ngoài việc doanh nghiệp tự muốn đổi tên cho mình thì còn một nguyên nhân khác mà doanh nghiệp phải đổi tên do buộc phải...

Xem thêm
Starup 24h - Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 1.200.000 đồng

Starup 24h - Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 1.200.000 đồng

Vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp trong một...

Xem thêm
Startup 24H - Thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - 1.200.000 đồng

Tên doanh nghiệp có thể định hình thương hiệu. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế mà doanh nghiệp buộc phải lựa chọn thay đổi...

Xem thêm
Startup 24H - Thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 1.200.000 đồng

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bạn nhận thấy tên doanh nghiệp của mình không còn phù hợp với thương hiệu, định...

Xem thêm