Dịch vụ pháp lý

Bạn gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục doanh nghiệp, bạn bận rộn không trực tiếp xử lý được... hãy để Startup24h giúp bạn, dưới đây là các dịch vụ mà startup24h đang thực hiện.

Startup 24H - Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - 1.200.000 đồng

Trong quá trình hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể thực hiện việc tăng hoặc giảm vốn...

Xem thêm
Startup 24H - Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần - 1.200.000 đồng

Thông tin vốn điều lệ là một trong những thông tin chính được hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chính...

Xem thêm
Startup 24H - Thành lập công ty hợp danh - 1.500.000 đồng

Startup 24H - Thành lập công ty hợp danh - 1.500.000 đồng

Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiệp ra đời sớm nhất. Chính vì vậy, nó là loại hình doanh nghiệp...

Xem thêm
Startup 24H - Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - chỉ từ 18.000.000 đồng

Startup 24H - Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - chỉ từ 18.000.000 đồng

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay và có xu hướng phát...

Xem thêm
Startup 24H - Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn - 1.200.000 đồng

Startup 24H - Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn - 1.200.000 đồng

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp có thể đã tìm được hướng đi mới cũng như cách giải quyết khó...

Xem thêm
Startup 24H - Tự công bố sản phẩm

Startup 24H - Tự công bố sản phẩm

Trong những năm gần đây, việc nhập khẩu thực phẩm từ nước ngoài vào Việt Nam để tiêu thụ là một lĩnh vực rất sôi động....

Xem thêm
Startup 24H - Thành lập hộ kinh doanh - 1.500.000 đồng

Startup 24H - Thành lập hộ kinh doanh - 1.500.000 đồng

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình phù hợp với các hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ, việc kinh doanh buôn bán được thực...

Xem thêm
Startup 24H – Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh – 1.200.000 đồng

Startup 24H – Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh – 1.200.000 đồng

Khi một tổ chức nói chung hay một doanh nghiệp nói riêng muốn thực hiện một giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính vì...

Xem thêm
Startup24h - Thành lập công ty tại Hà Giang

Startup24h - Thành lập công ty tại Hà Giang

Mỗi tỉnh thành sẽ có cơ chế thủ tục hành chính riêng, có thể tương tự hoặc khác một vài phần so với luật định. Những quy...

Xem thêm