Startup 24H - Thành lập địa điểm kinh doanh - 1.000.000 đồng

Startup 24H - Thành lập địa điểm kinh doanh - 1.000.000 đồng

Sau một thời gian hoạt động, các doanh nghiệp thường có xu hướng mở rộng kinh doanh về cả mặt phạm vi và mô hình. Một trong những phương thức phổ biến và tiện lợi nhất cho các doanh nghiệp đó là thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng của đại diện theo ủy quyền. Trong khi đó, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh có thể nằm ngoài trụ sở chính. Về chế độ hạch toán, địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính, hình thức kê khai thuế tập trung và sử dụng hóa đơn của công ty.

Khi lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không phải gửi hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh mà chỉ cần gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh.

Nội dung Thông báo gồm (Theo Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP):

     1.  Mã số doanh nghiệp.

     2. Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở).

     3. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

     4.  Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.

     5.  Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

     6.  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Trên đây là thủ tục cơ bản khi muốn tiến hành thành lập địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, để biết thêm được một số vấn đề phát sinh trong quá trình thành lập cũng như hoạt động, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Để xem trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện XEM TẠI ĐÂY hoặc chi nhánh XEM TẠI ĐÂY

Startup 24H hỗ trợ lập địa điểm kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh với chỉ 1.000.000 đồng. Phí đã bao gồm lệ phí nhà nước.

CÔNG TY TNHH STARTUP 24H chuyên tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, thay đổi thông tin doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp. Nếu như đâu đó trong bạn đang nung nấu một ý tưởng kinh doanh, muốn thành lập một doanh nghiệp phù hợp nhất với ý tưởng đó, bạn cần một nhà tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo và nhanh chóng à hãy liên hệ cho chúng tôi, chũng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn vào bất cứ thời điểm nào.