Startup 24H - Bố cáo nội dung thay đổi thông tin thuế

Startup 24H - Bố cáo nội dung thay đổi thông tin thuế

Công ty tôi đã làm hồ sơ thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng đăng ký thuế nhưng tôi có tra thông tin trên cổng đăng ký kinh doanh mà vẫn chưa thấy được công bố. Trường hợp của tôi giải quyết như thế nào? (Câu hỏi của bạn có địa chỉ mail ngocnu1***@gmail.com).

TRẢ LỜI:

Về câu hỏi của bạn, Startup 24h có giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp các nội dung chính, bao gồm các nội dung trên giấy chứng nhận và nội dung về ngành, nghề kinh doanh; danh sách nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, khi thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng phải thông báo những nội dung tương ứng đã được đề cập ở trên tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cho nên, việc thay đổi nội dung về tài khoản ngân hàng không phải là nội dung trên giấy chứng nhận doanh nghiệp cũng không phải nội dung có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh; danh sách nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế, đây là nội dung không cần phải công bố.

Trên đây là thông tin Startup 24h giải đáp về thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ chi tiết về quá trình lập và cấp giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn.

STARTUP 24H - CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP