Startup 24H - Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Startup 24H - Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Như đã trả lời trong phần trả lời trước về trình tự, thủ tục để thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm XEM TẠI ĐÂY, hôm nay, Startup 24h sẽ nói về các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

TRẢ LỜI:

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

     1. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

     2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định

     3. Sơ chế nhỏ lẻ

     4. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

     5. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

     6. Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

     7. Nhà hàng trong khách sạn

     8. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm

     9. Kinh doanh thức ăn đường phố

     10. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Tuy các cơ sở trên không cần có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. Khách hàng có thể tham khảo về các giấy tờ cơ bản cần phải có khi muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng XEM TẠI ĐÂY và hồ sơ và trình tự thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm XEM TẠI ĐÂY.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24h về các cơ sở trên không cần có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài ra, để biết thêm được những thông tin cụ thể, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!