Startup 24H - Chuyển địa điểm kinh doanh khi đang tạm ngưng hoạt động

Startup 24H - Chuyển địa điểm kinh doanh khi đang tạm ngưng hoạt động

Công ty tôi hiện đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tạm ngưng này, công ty tôi đang muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác thì có được không? (Câu hỏi của miyen@***@gmail.com).
 

TRẢ LỜI:

Về câu hỏi của bạn, Startup 24h có giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau: Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Theo đó, mặc dù Luật doanh nghiệp không đưa ra khái niệm về tạm ngưng hoạt động nhưng có thể hình dung rằng tạm ngừng hoạt động là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định, và sau khoảng thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ trở lại hoạt động bình thường. Và bản chất của việc tạm ngưng hoạt động chính là việc sẽ không có bất cứ một hoạt động nào có liên quan đến doanh nghiệp có thể được thực hiện trong thời gian tạm ngưng.

Vì vậy, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh. 

Trên đây là thông tin Startup 24h giải đáp về thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ chi tiết về quá trình lập và cấp giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn.

STARTUP 24H - CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP