Startup 24H - Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Startup 24H - Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Vừa qua khách hàng nguyenthithaoXXX@gmail.com có câu hỏi: “Công ty chúng tôi mới cho ra một dòng dầu gội mới. Vì vậy chúng tôi muốn để khách hàng dùng thử hàng mẫu, nâng cao khả năng tiêu dùng. Vậy tôi cần thực hiện những gì? Cảm ơn nhiều!”

TRẢ LỜI:

Lời đầu tiên Startup 24H xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã tin tưởng chúng tôi. Theo mô tả của khách hàng, chúng tôi hiểu là khách hàng đang có ý định thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Câu hỏi của khách hàng không đề cập rõ rằng khách hàng muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên 1 khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay trên nhiều khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời theo hướng khách hàng muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên nhiều khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau đây là nội dung câu trả lời.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP, trước khi thực hiện khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền 03 ngày làm việc; khách hàng cần thông báo hoạt động khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 thông báo thực hiện khuyến mại với nội dung như sau:

     1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại

     2. Tên chương trình khuyến mại

     3. Địa bàn thực hiện khuyến mại

     4. Hình thức khuyến mại

     5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

     6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

     7. Thời gian thực hiện khuyến mại;

     8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

     9. Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

     10. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

     11. Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Sau khi hoàn thành thông báo trên, khách hàng nộp 01 hồ sơ đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại để thực hiện việc thông báo tổ chức chương trình khuyến mại.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về trình tự, thủ tục để thực hiện khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Ngoài ra, để biết thêm được những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục hoặc một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!