Startup 24H - Giải thể trong khi đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Startup 24H - Giải thể trong khi đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Trường hợp công ty em là đã đăng ký tạm ngưng hoạt động và không nhớ thời hạn tạm ngưng đến khi nào, giấy tờ đăng ký tạm ngưng đang bị thất lạc. Nay muốn làm thủ tục giải thể và hiện công ty không còn nợ thuế thì làm như thế nào ạ?

TRẢ LỜI:

Về câu hỏi của bạn, Startup 24h có giải đáp như sau:

Trong thời gian tạm ngưng, doanh nghiệp có thể đăng ký giải thể. Hồ sơ và trình tự giải thể phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp khi giải thể phải đảm bảo các điều kiện giải thể được quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Điều 202, 204 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, khi doanh nghiệp muốn giải thể cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký giải thể gửi về Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, bao gồm:

       1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

       2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.

       3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có)..

       4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

       5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).

       6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Trên đây là thông tin Startup 24h giải đáp về thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ chi tiết về quá trình lập và cấp giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn.

STARTUP 24H - CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP