Startup 24H - Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Startup 24H - Hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Công ty tôi là Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu 100% và có vốn điều lệ gần 9 tỷ với ngành nghề kinh doanh chính là về dịch vụ ăn uống. Nay chúng tôi muốn đăng ký kinh doanh thêm cho thuê văn phòng. Tôi không biết có được không?

TRẢ LỜI:

Về câu hỏi của bạn, Startup 24h có giải đáp như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trường hợp của công ty bạn là doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thuê văn phòng nói riêng hay là bất động sản nói chung. Tuy nhiên, theo quy định thì doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hay đầu tư trong lĩnh vực này, ngoại trừ trường hợp có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản. Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn không thuộc trường hợp ngoại lệ trên, cho nên việc đăng ký thêm cho thuê văn phòng là không được.

Trên đây là thông tin Startup 24h giải đáp về thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ chi tiết về quá trình lập và cấp giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn.

STARTUP 24H - CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP