Startup 24H - Khuyến mại theo hình thức may rủi hoặc có sử dụng internet

Startup 24H - Khuyến mại theo hình thức may rủi hoặc có sử dụng internet

Vừa qua khách hàng tranlethanhXXX@gmail.com có câu hỏi: “Công ty tôi có dự định tổ chức chương trình mua hàng, sau đó khách hàng sẽ sử dụng internet quay số để có một con số riêng, rồi tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng bằng con số đó. Vậy tôi cần thực hiện những gì? Cảm ơn!”

TRẢ LỜI:

Lời đầu tiên Startup 24H xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã tin tưởng chúng tôi. Theo mô tả của khách hàng, chúng tôi hiểu là khách hàng đang có ý định thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức hỗn hợp giữa (1) khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và (2) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Vì câu hỏi của khách hàng không đề cập rõ rằng khách hàng muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên 1 khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay trên nhiều khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời theo hướng khách hàng muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên nhiều khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau đây là phần trả lời.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Căn cứ Nghị định 81/2018/NĐ-CP, trước khi thực hiện khuyến mại hỗn hợp giữa (1) khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và (2) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố; khách hàng cần đăng ký hoạt động khuyến mại. Hồ sơ đăng ký gồm:

     1. Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

     2. Thể lệ chương trình khuyến mại

     3. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng

     4. Giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại

Sau khi hoàn thành thông báo trên, khách hàng nộp 01 hồ sơ đến các Bộ Công Thương để thực hiện việc thông báo tổ chức chương trình khuyến mại.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về trình tự, thủ tục để thực hiện khuyến mại hỗn hợp giữa (1) khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và (2) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Ngoài ra, để biết thêm được những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện hoặc một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!