Startup 24H - Nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẫm bao gói sẵn

Startup 24H - Nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẫm bao gói sẵn

NHÃN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN

Theo thông tư 43/2017/NĐ-CP,

 

       

               ĐẶC ĐIỂM

                                                                                      GHI CHÚ

      1

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

Tên hàng hóa (Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác. Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng, trừ chất phụ gia dùng để tạo màu sắc, hương, vị mà màu sắc, hương, vị)

Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa

Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa (có thể ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi nếu kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn)

      2

Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

Tên riêng tổ chức, cá nhân và địa danh không viết tắt

Hàng hóa được sản xuất trong nước thì ghi tên của tổ chức, cá nhân và địa chỉ cơ sở sản xuất hàng hóa đó

Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu

Hàng hóa của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó

Hàng hóa được một tổ chức, cá nhân nhượng quyền về nhãn hàng hóa thì ngoài việc thực hiện theo quy định trên còn phải ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhượng quyền

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện lắp ráp, đóng gói, đóng chai thì trên nhãn phải ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân lắp ráp, đóng gói, đóng chai đó và phải ghi tên

      3

Định lượng hàng hóa

Hàng hóa định lượng bàng đại lượng đo lường thì phải ghi định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường

Hàng hóa định lượng bằng số đếm thì phải ghi định lượng theo số đếm tự nhiên

Nếu trong một bao bì thương phẩm có nhiều đơn vị hàng hóa thì phải ghi định lượng của từng đơn vị hàng hóa và định lượng tổng của các đơn vị hàng hóa

Nếu tên chất chiết xuất, tinh chất từ các nguyên liệu tự nhiên ghi kèm tên hàng hóa thì phải ghi thành phần định lượng chất chiết xuất, tinh chất hoặc khối lượng nguyên liệu tương đương dùng để tạo ra lượng chất chiết xuất, tinh chất đó

      4

Ngày sản xuất

Theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt

Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số, được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng

“ngày sản xuất”, “hạn sử dụng” hoặc “hạn dùng” ghi trên nhãn được ghi đầy đủ hoặc ghi tắt bằng chữ in hoa là: “NSX”, “HSD” hoặc “HD”

      5

Xuất xứ hàng hóa

Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó không được viết tắt.

      6

Vị trí nhãn hàng hóa

Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa vẫn nhìn thấy đầy đủ các nội dung quy định của nhãn

      7

Kích thước nhân hàng hóa, kích thước của chữ và số trên nhãn

Chiều cao chữ của các nội dung bắt buộc trên nhãn >= 1,2 mm.

Trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) < 80 cm2 thì chiều cao chữ >= 0,9 mm

      8

Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ:

Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt

Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc

Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa

Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất hàng hóa

Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài bằng tiếng Việt thì có thể bằng ngôn ngữ khác[1]

      9

Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn hàng hóa

Những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa

     10

Nhãn phụ

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc

Sử dụng khi không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường[2]

Gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc

Trên đây là tư vấn của Startup 24h về một số điểm cần lưu ý trong cách thức ghi nhãn hàng hóa trong thực phẩm một cách cơ bản (không kể các trường hợp đặc biệt).

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!

 


[1] Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt

[2] Đối với hàng hóa này, trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.