Startup 24H - Nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân

Startup 24H - Nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân

Vừa qua có khách hàng email caoxuanhoangXXX@gmail.com có câu hỏi: “Điều kiện nào để được phân phối thực phẩm chức năng cho các khách hàng cá nhân? Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa có được dán ảnh poster quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?”

TRẢ LỜI:

Lời đầu tiên Startup 24H xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã tin tưởng chúng tôi. Vì thông tin khách hàng cung cấp không nêu rõ là thực phẩm chức năng khách hàng thực hiện phân phối có nguồn gốc từ đâu, nên chúng tôi sẽ hiểu theo hướng khách hàng muốn nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân. Sau đây là nội dung tư vấn.

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, để nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện sau:

     1. Điều kiện về nhập khẩu thực phẩm chức năng XEM TẠI ĐÂY

     2. Điều kiện về phân phối thực phẩm chức năng: Hiện tại các văn bản pháp luật hiện hành chưa thấy có quy định về điều kiện để được bán thực phẩm chức năng

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về các điều kiện cơ bản để nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân. Về phần câu hỏi “Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa có được dán ảnh poster quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?” chúng tôi sẽ trả lời trong phần kế tiếp XEM TẠI ĐÂY.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!