Startup 24H - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Startup 24H - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Vừa qua có khách hàng số điện thoại 03869677XXX có câu hỏi: “Muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng cần làm những gì?”

TRẢ LỜI:

Lời đầu tiên cho Startup 24h gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã đặt sự tin tưởng đến chúng tôi. Theo yêu cầu của khách hàng, để có thể sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tại Việt Nam, Starup 24h xin được tư vấn như sau:

Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Thông tư 43/2014/TT-BYT, để sản xuất thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện sau:

     1. Thực hiện thành lập tổ chức kinh tế hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp. XEM TẠI ĐÂY

     2. Thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm. XEM TẠI ĐÂY

     3. Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (các cơ sở sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận GMP). XEM TẠI ĐÂY

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về các điều kiện cơ bản khi muốn tiến hành sản xuất, kinh doanh phân phối thực phẩm chức năng. Ngoài ra để biết thêm được những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện kinh doanh hoặc một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!