Startup 24H - Thủ tục để thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Startup 24H - Thủ tục để thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Vừa qua khách hàng lephucXXX@gmail.com có câu hỏi: “Xin hỏi công ty tôi có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Hồ Chí Minh. Công Ty có ý định làm chương trình khuyến mại cứ mua 20 thùng giấy photocopy khách hàng sẽ được tặng 1 thùng. Kho hàng tại Hồ Chí Minh. Chương trình áp dụng cho khách hàng toàn quốc. Vậy tôi cần thực hiện những gì? Cảm ơn nhiều!”

TRẢ LỜI:

Lời đầu tiên Startup 24H xin gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã tin tưởng chúng tôi. Vì câu hỏi của khách hàng không đề cập rõ rằng khách hàng muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên 1 khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay trên nhiều khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả lời theo hướng khách hàng muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên nhiều khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

    1. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

    2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Áp dụng vào trường hợp này, khách hàng có ý định làm chương trình khuyến mại cứ mua 20 thùng giấy photocopy sẽ được tặng 1 thùng. Vậy khách hàng đang muốn thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 81/2018/NĐ-CP, trước khi thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 03 ngày làm việc; khách hàng cần thông báo hoạt động khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 thông báo thực hiện khuyến mại với nội dung như sau:

     1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại

     2. Tên chương trình khuyến mại

     3. Địa bàn thực hiện khuyến mại

     4. Hình thức khuyến mại

     5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

     6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

     7. Thời gian thực hiện khuyến mại;

     8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

     9. Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

     10. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

     11. Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Sau khi hoàn thành thông báo trên, khách hàng nộp 01 hồ sơ đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại để thực hiện việc thông báo tổ chức chương trình khuyến mại.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về trình tự, thủ tục để thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền. Ngoài ra, để biết thêm được những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục hoặc một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!