Startup 24H - Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Startup 24H - Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Tôi muốn thành lập công ty về mục đích xã hội - phi lợi nhuận. Và tôi muốn hỏi công ty có thể đăng ký là công ty cổ phần được không?

TRẢ LỜI:

Về câu hỏi của bạn, Startup 24h có giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp xã hội như sau: Đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập doanh nghiệp xã hội cần tham khảo nội dung sau:

     - Có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp và thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng.

    - Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

    - Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. Trường hợp nội dung thay đổi thì phải thông báo với cơ quan quản lý.

Cho nên, trường hợp của bạn có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội dưới hình thức công ty cổ phần. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo những nội dung hoạt động của công ty thực hiện là vì mục tiêu xã hội, môi trường và phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là thông tin Startup 24h giải đáp về thắc mắc của bạn. Trường hợp cần hỗ trợ chi tiết về quá trình lập và cấp giấy phép hoạt động, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn.

STARTUP 24H - CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP