Startup 24H - Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Startup 24H - Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email truongmyXXX@gmail.com về các giấy tờ cần có để nhập khẩu rượu mẫu, thực hiện các thủ tục cần thiết (tự công bố) để tiến hành bán rượu về sau XEM TẠI ĐÂY và cách thức có được Giấy phép phân phối rượu XEM TẠI ĐÂY. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trả lời về trình tự, thủ tục để xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định 105/2017/NĐ-CP, hồ sơ để xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

     1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

     2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

     3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm XEM TẠI ĐÂY

     4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp

     5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất

     7. Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật

Sau khi có các giấy tờ trên, khách hàng nộp hồ sơ đến Sở Công thương hoặc Bộ Công thương (tùy thuộc vào công suất sản xuất rượu của cơ sở) để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ lược của Startup 24H về trình tự, thủ tục khi muốn tiến hành xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Ngoài ra, để biết thêm được những thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện hoặc một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ công ty.

STARTUP 24H – CÙNG BẠN KHỞI NGHIỆP!