chuẩn bị khởi nghiệp

BƯỚC ĐẦU KHỞI NGHIỆP!

BƯỚC ĐẦU KHỞI NGHIỆP!

Trong xã hội hiện nay, khởi nghiệp hay startup là những thuật ngữ quen thuộc đối với giới trẻ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Vậy khởi nghiệp là gì? Theo những phát biểu của các chuyên gia, khởi nghiệp được hiểu là việc một người hay một nhóm người nghĩ ra ý tưởng kinh doanh các ngành nghề...