#giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Startup 24H - Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Startup 24H - Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Như đã trả lời trong phần trả lời trước về trình tự, thủ tục để thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm XEM TẠI ĐÂY, hôm nay, Startup 24h sẽ nói về các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   TRẢ LỜI: Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị...

Startup 24H - Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế)

Startup 24H - Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế)

Trong phần trả lời trước, Startup 24h đã có trả lời cho khách hàng số điện thoại 03869677XXX về các giấy tờ cơ bản cần phải có khi muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng XEM TẠI ĐÂY và trình tự, thủ tục để thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm​ XEM TẠI ĐÂY. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn về...