#góp vốn

Startup 24H - Doanh nghiệp cần phải thực hiện gì khi có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty?

Startup 24H - Doanh nghiệp cần phải thực hiện gì khi có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty?

Vừa qua có khách hàng số điện thoại 09242313XXX có câu hỏi: “Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn trong nước. Tuy nhiên, hiện nay có một nhà đầu tư nước ngoài muốn mua phần vốn góp của chúng tôi. Vậy chúng tôi sẽ phải thực hiện thủ tục gì? Cảm ơn!” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên, Starup 24h gửi lời...

Startup 24H - Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng hàng hóa

Startup 24H - Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng hàng hóa

Gần đây, Startup 24h đã nhận được thắc mắc của bạn có tên N.T. H như sau: “Sắp tới, tôi chuẩn bị thành lập công ty TNHH 2 thành viên, liệu tôi có thể góp vốn bằng hàng hóa được không? Xin cảm ơn!” Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Startup 24H, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau: Theo...