#mua cổ phần

Startup 24H - Doanh nghiệp cần phải thực hiện gì khi có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty?

Startup 24H - Doanh nghiệp cần phải thực hiện gì khi có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty?

Vừa qua có khách hàng số điện thoại 09242313XXX có câu hỏi: “Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn trong nước. Tuy nhiên, hiện nay có một nhà đầu tư nước ngoài muốn mua phần vốn góp của chúng tôi. Vậy chúng tôi sẽ phải thực hiện thủ tục gì? Cảm ơn!” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên, Starup 24h gửi lời...