#thời điểm để khởi nghiệp

KHỞI NGHIỆP KHI NÀO LÀ TỐT NHẤT???

KHỞI NGHIỆP KHI NÀO LÀ TỐT NHẤT???

Khởi nghiệp ngày nay là xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm của giới kinh doanh đặc biệt là giới trẻ muốn thử sức, mong muốn tạo ra một doanh nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, khởi nghiệp là gì? Nên bắt đầu khởi nghiệp từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Vốn tối thiểu cần có để khởi nghiệp là bao...