#thực phẩm chức năng

Startup 24H - Thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm chức năng

Startup 24H - Thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm chức năng

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email caoxuanhoangXXX@gmail.com về điều kiện cơ bản để nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về bán lại cho các khách hàng cá nhân XEM TẠI ĐÂY và các điều kiện để thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa được dán ảnh poster quảng cáo...

Startup 24H - Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng trên poster

Startup 24H - Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng trên poster

Trong lần trước, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của khách hàng email caoxuanhoangXXX@gmail.com về điều kiện cơ bản để nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân XEM TẠI ĐÂY. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trả lời phần tiếp theo của câu hỏi “Các thẩm mỹ viện, phòng...

Startup 24H - Nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân

Startup 24H - Nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài về và bán lại cho các khách hàng cá nhân

Vừa qua có khách hàng email caoxuanhoangXXX@gmail.com có câu hỏi: “Điều kiện nào để được phân phối thực phẩm chức năng cho các khách hàng cá nhân? Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa có được dán ảnh poster quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?” TRẢ LỜI: Lời...

Startup 24H - Thủ tục xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Giấy CFS) trong lĩnh vực thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế)

Startup 24H - Thủ tục xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Giấy CFS) trong lĩnh vực thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế)

Tiếp theo phần trả lời trước mà Startup 24h đã trả lời cho khách hàng email congtyHCM-----@gmail.com về các giấy tờ cơ bản cần phải có khi xuất khẩu thực phẩm chức năng ra nước ngoài XEM TẠI ĐÂY và cách thức xin cấp Giấy chứng nhận y tế XEM TẠI ĐÂY. Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về trình tự, thủ tục để...

Startup 24H - Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận y tế

Startup 24H - Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận y tế

Trong phần trả lời trước, Startup 24h đã có trả lời cho khách hàng email congtyHCM-----@gmail.com về các giấy tờ cơ bản cần phải có khi xuất khẩu thực phẩm chức năng ra nước ngoài XEM TẠI ĐÂY và cách thức để có được giấy chứng nhận lưu hành tự do XEM TẠI ĐÂY.Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về trình tự,...

Startup 24H - Xuất khẩu thực phẩm chức năng

Startup 24H - Xuất khẩu thực phẩm chức năng

Vừa qua có khách hàng email congtyHCM-----@gmail.com có câu hỏi: “Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu xuất khẩu thực phẩm chức năng sang Hàn Quốc. Startup 24h cho tôi hỏi cách thực thực hiện như thế nào? Cảm ơn!” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên cho Startup 24h gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã đặt sự tin...

Startup 24H - Nhập khẩu thực phẩm chức năng

Startup 24H - Nhập khẩu thực phẩm chức năng

Vừa qua có khách hàng số điện thoại 03139687XXX có câu hỏi: “Công ty tôi hiện đang có nhu cầu lấn sân sang việc kinh doanh về thực phẩm chức năng nhập khẩu từ nước ngoài. Không biết làm cách nào để chúng tôi có thể thực hiện được mong muốn trên?” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên cho Startup 24h gửi lời...

Startup 24H - Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Startup 24H - Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Như đã trả lời trong phần trả lời trước về trình tự, thủ tục để thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm XEM TẠI ĐÂY, hôm nay, Startup 24h sẽ nói về các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   TRẢ LỜI: Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị...

Startup 24H - Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế)

Startup 24H - Thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế)

Trong phần trả lời trước, Startup 24h đã có trả lời cho khách hàng số điện thoại 03869677XXX về các giấy tờ cơ bản cần phải có khi muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng XEM TẠI ĐÂY và trình tự, thủ tục để thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm​ XEM TẠI ĐÂY. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn về...

Startup 24H - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Startup 24H - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Vừa qua có khách hàng số điện thoại 03869677XXX có câu hỏi: “Muốn sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng cần làm những gì?” TRẢ LỜI: Lời đầu tiên cho Startup 24h gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã đặt sự tin tưởng đến chúng tôi. Theo yêu cầu của khách hàng, để có thể sản xuất, kinh doanh thực...