tuyển dụng

Startup 24H - Làm sao để thuê người lao động nước ngoài đúng pháp luật?

Startup 24H - Làm sao để thuê người lao động nước ngoài đúng pháp luật?

Công ty tôi vừa tuyển được một người nước ngoài về làm việc, theo tham khảo thì khi thuê người lao động nước ngoài thì công ty tôi phải thông báo đến cơ quan. Ngoài ra, tôi có nghe nói khi thuê người lao động nước ngoài thì phải có các giấy tờ theo quy định pháp luật. Tôi có tìm hiểu nhưng cũng...